Oprogramowanie dla Spedycji i Transportu


InterLAN SPEED Spedycja i Transport Całopojazdowy

interLAN SPEED to nowoczesne rozwiązanie klady TMS pozwalające na pełną obsługę działalności transportowo-spedycyjnej i logistycznej. Zaawansowanie i kompleskowość połącozno z intuicyjnością obsługi systemu. Został on bowiem zaprojektowany jako narzędzie usprawniające codzienną pracę wszystkich działów firmy transportowo spedycyjnej. Jako taki spełnia swoją rolę w ponad 500 małych i dużych przedsiębiorstwach.

Podstawowe cechy rozwiązania:

1. Kompleskowa obsługa wszystkich procesów w jednym systemie

 • Obsługa zleceń (zlecenia wstępne, spedycyjne i transportowe oraz zbiorcze)
 • Zarządzanie taborem własnym i kontraktowym oraz kierowcami (ewidencja taboru, ewidencja kierowców z uwzględnieniem zasad zatrudnienia i wynagrodzenia, terminarz i inne)
 • Finanse (faktury, noty i kompensaty, wezwania do zapłaty, rezerwy, diety i wynagrodzenia)
 • Rozliczenia kosztów (delegacje, karty flotowe, rozliczanie kosztów paliwa, podział kosztów międzyokresowych)
 • Integracja z systemami zewnętrznymi (mapy cyfrowe, telematyka, programy finansowo-księgowe, giełdy ładunków)
 • Przekrojowe raporty

2. Automatyzacja i usprawnienie procesów

 • Wycena zleceń z wykorzystaniem cenników
 • Fakturowanie i rejestracja płatności w komunikacji z systemami finansowo-księgowymi
 • Wyliczenia wynagrodzeń i rozliczenia przewoźników
 • Komunikacja z kierowcą
 • Obsługa niezgodności i reklamacji, ocena przewoźnika
 • Mechanizmy automatycznego powiadomienia w czasie rzeczywistym o istotnych zdarzeniach, np. planowane opóźnienie w dostawie czy aktualny status realizacji zlecenia

3. Optymalizacja wykorzystania zasobów

 • Planowanie pracy kierowców i zarządzanie taborem
 • Automatyczna rejestracja kart drogowych (poleceń wyjazdu)
 • Planowanie urlopów

4. Rozliczanie i nadzór nad kosztami

 • Możliwość policzenia rentowności pojedynczego zlecenia
 • Kalendarz płatności i windykacja
 • Delegacje, diety i zaliczki
 • Polisy i szkody OCS, OCP oraz komunikacyjne
 • Zarządzanie oponami i akumulatorami
 • Rozliczanie palet
 • Import kosztów z bezgotówkowych kart flotowych
 • Rozliczenia paliwa, refaktury paliwowe na przewoźników
 • Rozliczenia międzyokresowe
 • Obsługa skonta

Korzyści wynikające z zastosowania rozwiązania

 • Wszystkie dane i procesy w jednym systemie
 • Podniesienie jakości obsługi klientów
 • Wsparcie w utrzymaniu i kontroli wysokich standardów współpracy z kontrahentami i przewoźnikami
 • Możliwość operacyjnego i motywacyjnego podejścia do rozliczenia z kierowcami.
 • Przyspieszenie i kontrola procesów fakturowania i liczenia wynagrodzeń
 • Eliminacja błędów, usprawnienie i wzrost efektywności pracy poprzez automatyzację procesów
 • Redukcja kosztów operacyjnych wynikająca z nadzoru i kontroli nad przebiegiem poszczególnych procesów
 • Możliwość policzenia rentowności pojedynczego zlecenia
 • Gwarancja rozwoju dzięki ciągłemu doskonaleniu systemu